Shiatsu Therapy

Please Contact us to Book your treatment

Tel:  (+30) 210 7512835

 Email: Info@innerhive.gr

Whatsapp: +30 6986830249

Σχετικά με το Σιάτσου

(English Below)

 

.  Σιάτσου στα Ιαπωνικά σημαίνει πίεση με τα δάχτυλα (shi=δάχτυλο, atsu=πίεση). Πρόκειται για μία θεραπευτική τεχνική που έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.

 

.  Η συγκεκριμένη τεχνική λειτουργεί με εφαρμογή πιέσεων στα βελονιστικά σημεία και τα ενεργειακά κανάλια (μεσημβρινοί) που διατρέχουν το σώμα, με περιαγωγές των αρθρώσεων και διατάσεις μυών, τενόντων και συνδέσμων.

 

.  Σκοπός του Σιάτσου είναι η αρμονική ροή της ζωτικής ενέργειας Qi που απαντάται σε ολόκληρο το φυσικό σώμα. Μέσω της κινητοποίησης του Qi αντιμετωπίζονται καταστάσεις λίμνασης ή υπερβολής του που αποτελούν πηγή πολλών ασθενειών.

 

.  Ως θεραπευτική τεχνική εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε ορθοπεδικά προβλήματα (μυϊκοί πόνοι, κακώσεις, πόνος σε αυχένα – πλάτη – ωμοπλάτες, οσφυαλγία, ισχιαλγία), πεπτικές διαταραχές (δυσκολία στην πέψη, καούρες, διάρροια – δυσκοιλιότητα, τυμπανισμός), ορμονικά ζητήματα, γυναικολογικά προβλήματα (διαταραχές περιόδου, κολπίτιδα, κύστες), αυτοάνοσα νοσήματα, πονοκέφαλοι – ημικρανίες, ίλιγγοι, κόπωση, διαταραχές ύπνου, κακή κυκλοφορία, οιδήματα, τενοντίτιδες, κρύωμα, προβλήματα στο αναπνευστικό, άσθμα, κρίσεις πανικού.

 

.  Χαλαρώνει το σώμα, δροσίζει το συναίσθημα, βοηθά στην αποβολή του άγχους και των συναισθηματικών εντάσεων, ηρεμεί τον νου.

 

.  Λειτουργεί τόσο ως θεραπεία, όσο και ως πρόληψη.

 

.  Η τεχνική έρχεται να συναντήσει την προσωπικότητα του θεραπευτή και του θεραπευόμενου δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να παρατηρήσει το φυσικό σώμα, το συναίσθημα και τον νου του, και πως αυτά συνδιαλέγονται με το περιβάλλον, τα ερεθίσματα και την καθημερινότητα.

 

.  Έχοντας μια ολιστική προσέγγιση ως προς τον άνθρωπο, το Σιάτσου δεν εστιάζει μόνο στο σύμπτωμα, αλλά και στην αιτία που το προκάλεσε. Η σχέση αιτίου – αιτιατού βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συνεδρίας. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία του Σιάτσου ο δεχόμενος βιώνει αλλαγές στο φυσικό σώμα, το συναίσθημα και τον νου. Παράλληλα αισθάνεται βαθιά χαλάρωση και ευεξία, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινότητάς του και ολόκληρης της ζωής του.

           60mins 50€ 

             

About Shiatsu

 

.  Shiatsu in japanese means finger pressure (shi=finger, atsu=pressure). It’s a therapeutic technique that originated from Ancient Traditional Chinese Medicine.

 

.  This technique works by applying pressure on the acupuncture points and the energy channels (meridians) that run through the body, with circumduction of joints and stretching of muscles, tendons and ligaments.

 

.  The purpose of Shiatsu is the harmonious flow of Qi vital energy that occurs throughout the physical body. Qi stagnation or it's excessiveness can result to many diseases and can be treated through it's mobilisation.

 

.  This therapeutic technique is applied, among other things, to orthopedic problems (muscular pains, lesions, nape – back – shoulder blade pain ,lumbago, sciatica), digestive disorders (difficulty in digestion, acid reflux, diarrhea – constipation, flatulence), hormonal issues, gynecological problems (menstrual disorders, vaginitis, cysts), autoimmune diseases, headaches – migraines, vertigo, fatigue, sleep disorder, poor circulation, edema, tendinitis, common cold, respiratory difficulties ,asthma, panic attacks.

 

.  Relaxes the body, cools the emotion, help eliminate anxiety and emotional tension, calm the mind.

 

.  It is used both as a treatment and as a disease prevention.

 

.  The personalities of both, the therapist and the patient, interact with each other by means of this technique. This creates a safe environment in which the patient can review his physical body, emotions, and mind, and how these aspects of their identity affect their interaction with their environment, and the stimuli of everyday life.

 

.  Using a holistic approach to human, Shiatsu therapy focuses not only on the symptoms themselves, but also on the cause of the symptoms. This cause and effect relationship is at the heart of each Shiatsu session. Through the therapeutic process, the patient experiences changes in his physical body, his emotion and his mind. At the same time, the patient feels deep relaxation and wellness, improving the quality of his everyday life and also impacting positively on his future.

             60mins 50€

keep in touch

Imittou 119, Pagrati, Athens, Greece, 11632

  • Facebook
  • Instagram